You are here

Faculty

Wang, Shiing-Wu

Accounting

Wang, Yongxiang 汪勇祥

Finance and Business Economics

Wei, Dan

Public Policy

Wu, Yanhui

Finance and Business Economics

Yang, Aimei

Public Relations

Yang, Botao

Marketing

Yang, Sha

Marketing

Yue, Qingyuan (Lori)

Management and Organization

Zhu, Leon 朱阳

Data Sciences and Operations Management

Pages